Welkom bij Apollo uit Olst!

Activiteiten


17 November

De IJssel als strijdtoneel

Ons winterconcert heeft dit jaa als thema "De IJssel als strijdtoneel". Dit thema is gebaseerd op het gelijknamige boek van Drieshuys, Geldersch Landschap en Timmerman. Dit boek is onderdeel van het project "De IJssel, waar cultuur en natuur samenstromen", van onder meer Staatsbosbeheer. Samen met enkele leden van toneelvereniging Herman Heijermans wordt de eeuwenlange strijd langs onze IJssel door muziek, spel en humor voor het voetlicht gebracht. Via Vikingen, Watergeuzen, Spaanse Troepen en de Kozakken nemen wij u mee naar de Koude Oorlog om uiteindelijk te kjken naar de toekomst.

We verheugen ons op uw komst.

Waar; Het Holstohus, Jan Schamharstraat 5, Olst

Aanvang: 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur)

Entree: 5 euro (donateurs en kinderen tot 16 jaar: 2,50 euro)

21 December

Wij verlenen medewerking aan een kerstconcert georganiseerd door de "Stichting Vrienden Boskampse Willibrordkerk" in samenwerking met de koren "Heeren van Salland" en "Close Company".

Waar: Willibrord Kerk Boskamp

Aanvang: 19:30 uur